Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Misja, cele i zadania

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie jest stworzenie placówki przyjaznej użytkownikowi, za pomocą wykwalifikowanej kadry, dobrych warunków lokalowych i księgozbioru, który zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających czytelników.

           Głównym celem jest wykreowanie wizerunku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie jako najbardziej profesjonalnej placówki w regionie, oferującej dostęp do najnowszych źródeł informacji i prowadzącej wszechstronną działalność. Ponadto działalność Biblioteki skupi się na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganiu systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat kultury.

Do zakresu statutowej działalności biblioteki na rzecz gminy należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Choszczno,
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa,
5. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego i merytorycznego nad filiami bibliotecznymi i bibliotekami publicznymi z terenu powiatu
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
7. Organizowanie szkoleń, konferencji oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury
8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

Do zakresu statutowej działalności Biblioteki Powiatowej należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcących, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, opracowywanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

3. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej.

4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27, ust. 5.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Jezierska

Data wytworzenia:

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Jezierska

Data publikacji:
29 mar 2023, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Jezierska

Data aktualizacji:
21 cze 2023, godz. 12:48